СУРГУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Тус сургууль нь:

  • 1975 - 1991 он хүртэл орос сургууль
  • 1991 - 1997 он Эрдэнэт хотын 10 жилийн 8 дугаар сургууль
  • 1997 - 2011 он “Эрдэнэт” цогцолбор сургуулийн дунд сургууль
  • 2011 оноос  БШУЯ-ны харьяа Ерөнхий боловсролын лаборатори 8 дугаар сургууль

болон зохион байгуулагдан, сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байна. 2021-2022 оны хичээлийн жилд 84 багш ажилтан, 1417 сурагчидтай хичээллэж байна

AA